Tuesday, June 06, 2006

06-06-06! Evil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ടുഡേ വാസ് ലക്കി ഫോര് മി ഉണ്ടില് എ ഫെവ് മിനുറെസ് ആഗോ വ്തെന് ഐ ബെകാമേ പോസ്സേസ്സെദ് ബൈ സടിന്! ഐ നോ ഐ ദിട്ന്'ടി എവെന് ഫീല് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓള് തനക് ദ ലോര്ദ്! വെയിറ്റ്....................ഐ ദിദ് ഫീല് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം! എനി വി അദര് തേന് ദാറ്റ് ദ ഡേ വെന്ട്ട് വെല്! ഓഹ ഗോഡ്, സടിന് ഹാസ് എ മെസ്സേജ് ഫോര് തോസ് വ്ഹോ റീഡ് ദിസ് പോസ്റ്റ്!:

ദിസ് ഈസ് യൌര് ബെലോവേദ് സടിന് സ്പീകിന്ഗ്. ടുഡേ ഈസ് മൈ ബിര്ത്ടായ്! ഐ വാണ്ട് യു ടോ ഓള് സിലെബ്രറെ ബൈ ദൊഇന്ഗ് മൈ എവില് ബിദ്ദിംഗ്'സ.......ഐ ഷാള് നോ ഇഫ് യു'റീ നോട്ട്. ഐ ഷാള് ട്രാക്ക് യു ടോവ്ന് ഫ്രം ഹെല്ല് ആന്ഡ് ഗെറ്റ് മൈ ബെലോവേദ് അങ്ങേല്സ് ടോ ശോവേ പിനീപ്പ്ലെസ് കവര് വിത്ത് ബ്ലഡ് അപ് യൌര് ആസ് ഇഫ് യു ഡോണ്'ടി ഡോ ദ ഫോല്ലോവിന്ഗ്:

൧. ഗെറ്റ് രേവേങ്ങെ ഓണ് സോമേ ഓനെ വ്ഹോ ഹാസ് അസ്സൌല്റെദ് യു ഇന് എനി വി ഓര് സ്റോലെ യൌര് ഹുസ്ബന്ദ് ഓര് ദിദ് ആന് ആക്ട് ഓഫ് എവില് വിതൌട്ട് മൈ കമാന്ഡ് ആന്ഡ് കില് തെം ഇന് ദ മോസ്റ്റ് പൈന്ഫുല് വി യു കാന് തിന്ക് ഓഫ്.....

൨. ഒന്ചെ യു'വേ കില്ലെദ് തെം ടേക്ക് തെഇര് ബോടീസ് ആന്ഡ് പുഷ് തെം ടോവ്ന് ദ റിവര്. ഐ'ലല് വില് ബി അറ്റ് ദ ബോട്ടോം വൈടിന്ഗ് ടോ ടേക്ക് തെം ഇന്തോ മൈ ലിര്....

൩. ആന്ഡ് ഫോര് നൊവ് ദാറ്റ്'സ ഇറ്റ് ബട്ട് മാര്ക്ക് മൈ വോര്ദ്സ് തീരെ വില് ബി മോര് വയസ് ടോ ഗെറ്റ് രേവേങ്ങെ,
ഐ വിഷ് യു ലക്ക്,

സടിന്

No comments: